2154

Sposób budowy służący do realizacji nośnych, separujących konstrukcji ze wsporników drewnianych o klasie odporności ogniowej F 30-B (REI 30) w myśl DIN 4102-2:*1977-09. Ten system składa się z konstrukcji wsporczych z belek konstrukcyjnych o wymaganej izolacji przestrzennej, a także licowania wewnętrznego i zewnętrznego przy jednostronnym oddziaływaniu ognia od strony ściany zewnętrznej.


Przyklad konstrukcjiProduktGrubosc (mm)
WewnatrzPlyta gipsowa≥ 12,5


AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD         

≥ 15


Belki konstrukcyjne≥ 60 x 160


Wełna mineralna (Ultimate)≥ 160
Na zewnatrz

AGEPAN® DWD  protect 

16

Przykład konstrukcji. Szczegóły, dokładne wymiary i grubości można znaleźć w odpowiednich świadectwach kontroli, normach i warunkach budowlanych. Przestrzegać zasad obróbki.
Obowiązują zasady przetwarzania oraz wykonania i warunki ramowe ogólnych świadectw kontroli nadzoru budowlanego (abP).

Dokumenty

Dystrybutorzy

Aby dodać produkt do listy Ulubione, musisz być zalogowany.

Anuluj