2155

Sposób budowy służący do realizacji nośnych, separujących konstrukcji ze wsporników drewnianych o klasie odporności ogniowej F 60-B (REI 60) w myśl DIN 4102-2:*1977-09. Ten system składa się z z konstrukcji wsporczych z belek konstrukcyjnych o wymaganej izolacji przestrzennej, a także licowania wewnętrznego i zewnętrznego przy jednostronnym oddziaływaniu ognia od strony ściany zewnętrznej.


Przyklad konstrukcjiProduktGrubosc (mm)
WewnatrzPlyta gipsowa  ≥ 12,5


AGEPAN® THD Install 

  ≥ 40


AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD

  ≥15


Solid construction timber (KVH)  ≥ 60 x 140


Belki konstrukcyjne (Klemmrock)  ≥ 140
Na zewnatrz

AGEPAN® UDP T+G

≥ 22


Przykład konstrukcji. Szczegóły, dokładne wymiary i grubości można znaleźć w odpowiednich świadectwach kontroli, normach i warunkach budowlanych. Przestrzegać zasad obróbki.
Obowiązują zasady przetwarzania oraz wykonania i warunki ramowe ogólnych świadectw kontroli nadzoru budowlanego (abP).

Dokumenty

Dystrybutorzy

Aby dodać produkt do listy Ulubione, musisz być zalogowany.

Anuluj