1655481388 224F131f5f92679fd7373bf5cb4d405e
1655481388 224F131f5f92679fd7373bf5cb4d405e

Europejski przemysł drewniany wspiera recykling na końcu cyklu życia produktu i gospodarkę cyrkulacyjną odzyskanym drewnem

Projekt EcoReFibre w ramach Horizon Europe bada inteligentne technologie sortowania i przetwarzania dla recyklingu odpadów drewnianych na płyty włóknowe i produkty nowej generacji dla branży budowlanej. Razem z wiodącymi producentami płyt drewnianych zainicjowano pięć obiecujących projektów pilotażowych, aby pokazać, jak założenia gospodarki cyrkulacyjnej w połączeniu z innowacyjnymi technologiami, wspieranymi cyfrowo, mogą zapewnić zaopatrzenie w surowce. Celem EcoReFibre jest zwiększenie dostępności zasobów drewna w Europie.

 

Zmniejszenie zależności od surowców kopalnych, a także od międzynarodowych rynków surowców ma decydujące znaczenie dla polityki europejskiej, zwłaszcza w obliczu skutków wojny wywołanej przez Rosję przeciwko Ukrainie dla światowej gospodarki. Europejski Zielony Ład ogłoszono nową polityką przemysłową w celu zwalczania zmiany klimatu – wspiera ona wytrzymałe produkty, nadające się do recyklingu, zmniejszanie ilości odpadów i zwiększanie energooszczędności. W nowo powstałym globalnym porządku zielona transformacja odgrywa kluczową rolę. Trzeba zagwarantować silne, wewnątrzkrajowe zaopatrzenie w materiały i energię z odnawialnych źródeł.

 

Płyty włóknowe to płyty z materiału drewnianego, stosowane często w przemyśle meblowym, do wykańczania wnętrz i w branży budowlanej. Europa jest liderem w produkcji płyt włóknowych, osiągając poziom przekraczający 100 milionów metrów sześciennych rocznie. Sukces na rynku płyt włóknowych wytwarzanych w procesie suszenia, w szczególności średniej grubości płyt włóknowych (MDF) powoduje, że każdego roku powstają ogromne ilości odpadów. Obecnie nie istnieje żadna ekonomicznie akceptowalna metoda recyklingu zużytych płyt włóknowych na nowe płyty. Dlatego płyty włóknowe produkuje się w większości z uszlachetnionego drewna świeżego, tzn. z drewna z upraw leśnych oraz z pozostałości po obróbce z tartaków i produkcji sklejek. Poza tym mimo przemysłowych możliwości stosowania drewna pochodzącego z recyklingu w produkcji płyt wiórowych, wciąż powstają duże ilości drewnianych odpadów, które są spalane albo nawet wysyłane na wysypiska śmieci. Jest to sprzeczne z zasadami gospodarki cyrkulacyjnej.

 

Projekt o wartości 12 milionów euro z programu „Horyzont Europa” Komisji Europejskiej trwa od maja 2022 roku do kwietnia 2026 roku. Konsorcjum
obejmuje 20 organizacji partnerskich w 7 krajach, w tym wiodących producentów materiałów drewnianych i projektantów instalacji. Spotkanie inauguracyjne zespołu projektowego odbywało się od 18 do 19 maja 2022 roku w szwedzkim mieście Uppsala.

 

„Projekt EcoReFibre będzie obejmował prace nad koncepcją kaskadową odzyskiwania surowców ze zużytych płyt włóknowych, które posłużą później do ponownej produkcji wyrobów przemysłowych”, mówi koordynator projektu Stergios Adamopoulos ze Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych. Dzięki ulepszonej instalacji sortującej, płyty włóknowe są oddzielane od innych odpadów drewnianych,
a następnie przetwarzane na surowce wtórne w formie włókien i drobnicy o zdefiniowanej jakości.

 

Ambitny cel produktowy to zastąpienie do 25% włókien świeżych używanych do produkcji nowych płyt włóknowych włóknami wtórnymi pochodzącymi z recyklingu. Do zastosowanych, innowacyjnych technologii należą inteligentna maszyna sortująca i reaktor pneumatyczny oraz ulepszenia istniejącego procesu rafinacji (TMP, proces termomechaniczny). Do różnych produktów końcowych, które należy przetestować zaliczają się płyty wiórowe, komponenty biokompozytowe i CTB (Cyclic Thin Board), nowe płyty MDF i HDF (High Density Fiberboard) oraz izolatory (płyty elastyczne, płyty pilśniowe, materiał izolacyjny).

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania rynku, aby ustalić obecną i przyszłą dostępność odpadów MDF jako podstawy do rozszerzania aktywności recyklingowych w Europie. „Solidne dane rynkowe są konieczne, aby inwestorzy inwestowali w maszyny i procesy zaprojektowane przez EcoReFibre”, wyjaśnia Dr. Mark Irle, Senior Researcher w Ecole Supérieure du Bois, Nantes (Francja). Szczegółowej analizie zostaną poddane także oddziaływania ekologiczne i społeczne oraz zalety tych nowych technologii z perspektywy cyklu życia produktu.

 

Projekty pilotażowe prowadzone przez przemysł zaowocują solidnymi modelami biznesowymi, które zwiększą rentowność inwestycji oraz utworzą wartość ekonomiczną, wzrost firm i nowe miejsca pracy. Poprzez wsparcie rozpowszechniania i wykorzystywania wszystkich dostępnych wyników projekt ma na celu szerokie zastosowanie zatwierdzonych rozwiązań w europejskim przemyśle płyt drewnianych.

 

Dowiedz się wszystkiego o projekcie

 

 

Sonae Arauco_Ecorefibre Sonae Arauco_Ecorefibre European Union

Kategorie

Zrównoważony Rozwój

Udział

Sonae Arauco Newsletter

Sonae Arauco Newsletter

Zapisz się już teraz i otrzymuj informacje o nowych trendach i nowościach produktowych za pomocą jednego kliknięcia.