Recycling

Przekształcanie odpadów drzewnych w rozwiązania o ogromnych możliwościach

mouse

Recykling drewna, wraz ze związanymi z nim przewagami konkurencyjnymi jest istotnym sojusznikiem w walce ze zmianami klimatycznymi. 

Aktualnie realizujemy ambitną strategię ukierunkowaną na zwiększenie udziału pochodzącego z recyklingu drewna do 85% w niektórych z naszych zakładów produkcyjnych, przy jednoczesnej gwarancji wysokiej jakości produktu końcowego.

W tym celu prowadzone są liczne inwestycje. Należą do nich pozyskanie najnowocześniejszych linii recyklingowych, zapewniających wydajność na poziomie umożliwiającym włączenie większej ilości produktów recyklingu oraz lepszą efektywność w przetwarzaniu odpadów drzewnych.

75%

Ilość drewna z recyklingu aktualnie wykorzystywana w niektórych liniach produktowych

734.000 ton

Ilość drewna z recyklingu włączona do procesów Sonae Arauco w roku 2023

775.000 ton

Nasze zobowiązanie do dalszego zwiększania udziału drewna z recyklingu do roku 2026 (ponad 19% w stosunku do roku 2021)

75%

Ilość drewna z recyklingu aktualnie wykorzystywana w niektórych liniach produktowych

734.000 ton

Ilość drewna z recyklingu włączona do procesów Sonae Arauco w roku 2023

775.000 ton

Nasze zobowiązanie do dalszego zwiększania udziału drewna z recyklingu do roku 2026 (ponad 19% w stosunku do roku 2021)

Proces recyklingu

 

W pełni zintegrowany ekosystem recyklingu 

 

Sonae Arauco odgrywa pionierską rolę w tworzeniu systemu recyklingu odpadów drzewnych na Półwyspie Iberyjskim do promowania kolekcji i reintegracji materiałów z recyklingu do procesu produkcyjnego, od płyt po opakowania, meble, drzwi, konstrukcje, odpady komunalne itp. System wykorzystuje również zalety i tworzy wartości dla produktów pochodnych przemysłu, takich jak płyty, mączka drzewna czy trociny

Ten proces obejmuje odbiór odpadów drzewnych od setek podmiotów ze wszystkich sektorów i wykorzystuje ponad 600 kontenerów do zbierania pozostałości, generowanych przez zakłady klientów. 

 

Odpady są klasyfikowane i oczyszczane z zanieczyszczeń, rozdrabniane i przesyłane do zakładów przemysłowych. W ten sposób wykorzystujemy potencjał tych śmieci – przemysłowych i komunalnych, rozszerzając ich cykl życia i związanie CO2, czego wyrazem jest większa wartość dodana dla działalności i środowiska.

Ten proces obejmuje odbiór odpadów drzewnych od setek podmiotów ze wszystkich sektorów i wykorzystuje ponad 600 kontenerów do zbierania pozostałości, generowanych przez zakłady klientów. 

 

Odpady są klasyfikowane i oczyszczane z zanieczyszczeń, rozdrabniane i przesyłane do zakładów przemysłowych. W ten sposób wykorzystujemy potencjał tych śmieci – przemysłowych i komunalnych, rozszerzając ich cykl życia i związanie CO2, czego wyrazem jest większa wartość dodana dla działalności i środowiska.

2

Podmioty wyspecjalizowane w zbieraniu i recyklingu drewna: Ecociclo w Portugalii oraz Tecmasa w Hiszpanii.

12

Liczba centrów recyklingowych obsługiwanych przez oddziały firmy.

+600

Liczba kontenerów Sonae Arauco przeznaczonych do bezpośredniego zbierania odpadów na terenie zakładów klientów.

2

Podmioty wyspecjalizowane w zbieraniu i recyklingu drewna: Ecociclo w Portugalii oraz Tecmasa w Hiszpanii.

12

Liczba centrów recyklingowych obsługiwanych przez oddziały firmy.

+600

Liczba kontenerów Sonae Arauco przeznaczonych do bezpośredniego zbierania odpadów na terenie zakładów klientów.

Dlaczego recykling z Sonae Arauco?

Recykling drewna to jedna z najbardziej strategicznych i długofalowych inwestycji Sonae Arauco. Aktualnie poprawiamy, skalujemy i zwiększamy możliwości integracji drewna z recyklingu w naszych ostatecznych produktach.

1

Unikalny, w pełni zintegrowany proces: z uwagi na to, że zarządzamy całym łańcuchem wartości, gwarantujemy, że zebrane drewno zostanie zintegrowane w nowych płytach.

2

Poprzez Ecociclo w Portugalii oraz Tecmasa w Hiszpanii zapewniamy firmom i jednostkom administracji wysokiej jakości usługi polegające na utylizacji odpadów drzewnych w naszych centrach recyklingu lub na zapewnieniu zbierania i transportu materiałów.  

3 (1)

Organizacja naszych centrów recyklingowych pozwala nam być blisko źródeł i zapewniać naszym klientom konkurencyjne, zindywidualizowane usługi.

4

W naszych praktykach szanujemy środowisko, a w procesach gwarantujemy parametry techniczne produktów. 

5

Opierając się na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu na miejscu możemy liczyć na zespół ponad 100 osób bezpośrednio pracujący z drewnem z recyklingu. 

6 (1)

Nasze centra recyklingowe

(W Niemczech drewno z recyklingu nabywane jest bezpośrednio od operatorów zarządzających odpadami drzewnymi.)

Odpady z włókna drzewnego

Sonae Arauco współpracuje przy kilku pionierskich projektach ukierunkowanych na przyspieszenie włączenia odpadów z włókna drzewnego do nowych rozwiązań, co jeszcze bardziej zwiększy potencjał tego naturalnego surowca. 

Wood Waste Fibre
Sonae Arauco Newsletter

Sonae Arauco Newsletter

Zapisz się już teraz i otrzymuj informacje o nowych trendach i nowościach produktowych za pomocą jednego kliknięcia.