Praktyki biznesowe

mouse

Cyrkularny model bioekonomiczny 

 

Sonae Arauco jest prawdopodobnie jednym z najlepszych przykładów cyrkularnego modelu bioekonomicznego. Jest to jeden z filarów modelu biznesowego firmy i – jako taki – obowiązuje we wszystkich krajach, w których Sonae Arauco jest aktywna w przemyśle: w Niemczech, Portugalii, Hiszpanii i RPA.

 

Sonae Arauco Praktyki biznesowe

Sonae Arauco w praktyce

  • Group 1015

    „We Value Nature” promowana przez WBCSD – światową radę biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju to inicjatywa ukierunkowana na prezentowanie znaczenia przyrody dla równowagi planety, wskazująca na świadomość ekologiczną jako nowy standard prowadzenia działalności w Europie.

Wiedzieć więcej
  • Group 1015

    W Portugalii przypadek Sonae Arauco to jeden z przykładów wyróżnionych na portalu ECO.NOMIA prowadzonym przez portugalskie ministerstwo środowiska, stworzonego by dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami przy przechodzeniu na model gospodarki obiegu zamkniętego. 

Wiedzieć więcej

Drewno jest podstawą łańcucha wartości Sonae Arauco

Drewno jest podstawą łańcucha wartości, rozpoczynającego się od zastosowania surowców o zrównoważonym pochodzeniu, wykorzystuje produkty pochodne z przemysłu drzewnego i – w ramach idei gospodarki obiegu zamkniętego – domyka cykl poprzez ponowne wykorzystanie i recykling odpadów, wykorzystywanych również w produkcji płyt drewnopochodnych, dzięki czemu materiały są stale w obiegu. To szlachetny cykl, w którym drewno z recyklingu może wracać do procesu niezliczoną ilość razy.

Dlatego produkcja płyt drewnopochodnych w Sonae Arauco uwzględnia kilka zasad gospodarki obiegu zamkniętego, takich jak:

Vector (1) + Design produktów minimalizujący ilość odpadów 

Poprzez design lub redesign produktów ograniczający intensywność wykorzystania zasobów, stawiający na pierwszym miejscu materiały odnawialne i bezpieczne oraz integrację odzyskanych surowców. 

Group + Wydłużenie cyklu życia materiałów 

Optymalizacja sieci zbiórki, ponownego wykorzystania i włączenia do obróbki. 

Subtract + Efektywniejsze modele produkcji 

Redukcja wykorzystania świeżych surowców, a także procesy produkcyjne minimalizujące odpady, takie jak plastyczne MDF Sonae Arauco, których wytłoczenia 3D powstają bez obróbki, przez co powstaje mniej odpadów i rośnie produktywność. 

Group (1) + Promocja produktów pochodnych i upcykling 

Produkcja nowych rozwiązań wykorzystujących odpady/produkty pochodne, ukierunkowana na upcycling (proces przetwarzania odpadów na nowe materiały lub produkty o większej wartości dodanej). 

Union + Poprawa efektywności energetycznej 

Ciągłe inwestycje w efektywniejsze procesy produkcyjne o mniejszej emisji dwutlenku węgla. 

Group (2) + Świadomość i zaangażowanie społeczne 

Między innymi uwzględnianie inicjatyw edukacji środowiskowej na rzecz wagi recyklingu w lasach i przemyśle drzewnym. 

Vector (1) + Design produktów minimalizujący ilość odpadów 

Poprzez design lub redesign produktów ograniczający intensywność wykorzystania zasobów, stawiający na pierwszym miejscu materiały odnawialne i bezpieczne oraz integrację odzyskanych surowców. 

Group + Wydłużenie cyklu życia materiałów 

Optymalizacja sieci zbiórki, ponownego wykorzystania i włączenia do obróbki. 

Subtract + Efektywniejsze modele produkcji 

Redukcja wykorzystania świeżych surowców, a także procesy produkcyjne minimalizujące odpady, takie jak plastyczne MDF Sonae Arauco, których wytłoczenia 3D powstają bez obróbki, przez co powstaje mniej odpadów i rośnie produktywność. 

Group (1) + Promocja produktów pochodnych i upcykling 

Produkcja nowych rozwiązań wykorzystujących odpady/produkty pochodne, ukierunkowana na upcycling (proces przetwarzania odpadów na nowe materiały lub produkty o większej wartości dodanej). 

Union + Poprawa efektywności energetycznej 

Ciągłe inwestycje w efektywniejsze procesy produkcyjne o mniejszej emisji dwutlenku węgla. 

Group (2) + Świadomość i zaangażowanie społeczne 

Między innymi uwzględnianie inicjatyw edukacji środowiskowej na rzecz wagi recyklingu w lasach i przemyśle drzewnym. 

Recykling: przekształcanie odpadów drzewnych w rozwiązania o ogromnych możliwościach

Recykling drewna to jedna z najbardziej strategicznych i długofalowych inwestycji Sonae Arauco.

Sonae Arauco Newsletter

Sonae Arauco Newsletter

Zapisz się już teraz i otrzymuj informacje o nowych trendach i nowościach produktowych za pomocą jednego kliknięcia.