EDI

EDI – CO TO JEST?

 

EDI, czyli Electronic Data Interchange (elektroniczna wymiana danych), to system przesyłania ustrukturyzowanych informacji biznesowych między komputerami, w standardowym formacie elektronicznym, bez wymaganej interwencji ludzkiej. Na przykład komputer klienta może przesłać zamówienie na komputer dostawcy, który następnie automatycznie wprowadzi informacje do systemu zamówień sprzedaży. Klienci mogą wysyłać komunikaty EDI do Sonae Arauco bezpośrednio ze swoich systemów, co zwiększa automatyzację procesów oraz pozwala obu stronom zaoszczędzić czas i zmniejszyć ilość pracy.

Zamówienia Klienci wysyłający zamówienia za pośrednictwem EDI skracają proces, ponieważ zamówienia te są automatycznie włączane do systemu obsługi sprzedaży Sonae Arauco. Pozwala to wyeliminować błędy przetwarzania oraz sprawia, że zamawianie jest łatwiejsze i szybsze.
Potwierdzenia zamówień Potwierdzone ilości, ceny i terminy będą wysyłane do systemu klienta i mogą zostać automatycznie dopasowane do oryginalnego zamówienia zakupu.
Informacje o wysyłce Te informacje, nazywane również powiadomieniem o wysyłce, oznaczają, że klient zostanie z wyprzedzeniem poinformowany o dokładnym terminie wyjazdu ciężarówki z Sonae Arauco. Dzięki temu klient może przygotować magazyn, dostosować plan produkcji albo stworzyć w systemie automatyczne przyjęcia przychodzące.
Faktury Faktury będą automatycznie włączane do systemu klienta, co zwiększy wydajność zespołu ds. zobowiązań, na przykład poprzez wprowadzenie procesów sprawdzania oraz księgowania faktur. Szybszy czas przetwarzania pozwoli klientom w pełni korzystać ze skonta za terminowe płatności, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z obsługą, skanowaniem i przechowywaniem dokumentów papierowych.

ZALETY KORZYSTANIA Z EDI

Group 1015 Group 1015
Mniejsze Koszty

EDI ogranicza koszty zatrudnienia pracowników, zaopatrzenia oraz niezbędną przestrzeń biurową i magazynową. Przejście z procesu ręcznego na EDI pozwala pracownikom skupić się na innych aspektach działalności.

Group 1015 Group 1015
Poprawa Jakości Danych

Wprowadzanie błędnych danych do systemów wewnętrznych, takich jak system przetwarzania zamówień sprzedaży dostawcy, system zarządzania zobowiązaniami klienta albo system zarządzania transportem, ma negatywny wpływ na działalność. Integracja dokumentacji biznesowej przez EDI umożliwia bezpośrednie wprowadzanie danych biznesowych do systemów wewnętrznych, bez konieczności ponownego wpisywania ich ręcznie. Dokładniejsze dane w systemie to lepsza wydajność całego łańcucha dostaw.

Group 1015 Group 1015
Krótszy Cykl Koniunkturalny

Transakcje EDI można wymieniać i integrować w ciągu kilku minut. Wyeliminowanie konieczności ponownego wpisywania danych i związanego z nią współczynnika błędów pozwala zaoszczędzić czas, który pochłaniały działania naprawcze.

Group 1015 Group 1015
Poprawa Efektywności Biznesowej

Zastosowanie EDI pozwala skrócić czas przetwarzania zamówienia, ponieważ dane wysyłane przez klienta są automatycznie włączane do systemu przetwarzania zamówień sprzedaży Sonae Arauco SAP. Zamawianie i wysyłka przez EDI dają większą przejrzystość łańcucha dostaw, ograniczając tym samym przypadki braku towaru w magazynie i ewentualne utraty sprzedaży. Fakturowanie przez EDI pomaga klientom szybciej przetwarzać i zatwierdzać płatności faktur. Dzięki temu klienci mogą w pełni korzystać ze zniżek za terminowe płatności, a dostawcy mają zagwarantowany lepszy przepływ pieniężny.

ETAPY WDRAŻANIA

 

Po zawarciu przez Sonae Arauco i klienta umowy na wdrożenie EDI konieczne jest określenie, jakie komunikaty biznesowe EDI mają być obsługiwane.

Sonae Arauco może wdrożyć dowolną liczbę komunikatów EDI, zgodnie z potrzebami klienta, tak aby poprawić bezpieczeństwo, zredukować liczbę błędów oraz zmaksymalizować oszczędności kosztów.

EDI Implementations Steps PK

PROŚBA O UDZIELENIE INFORMACJI

Sonae Arauco Newsletter

Sonae Arauco Newsletter

Zapisz się już teraz i otrzymuj informacje o nowych trendach i nowościach produktowych za pomocą jednego kliknięcia.