Inne certyfikaty

Wszystkie zakłady przemysłowe są certyfikowane w oparciu o normy międzynarodowe

mouse

Drewno wykorzystywane w Sonae Arauco pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł.  

Nasza działalność przemysłowa jest certyfikowana w standardzie FSC ® (Forest Stewardship Council®), a działalność w Europie dodatkowo w ramach programu ciągu odpowiedzialności PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). 

 

Wszystkie zakłady przemysłowe są certyfikowane w oparciu o normy międzynarodowe w obszarze zarządzania środowiskiem (ISO 14001), zarządzania jakością (ISO 9001) oraz zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy (OHSAS 18001 oraz ISO 45001), a dodatkowo większość jest certyfikowana w zarządzaniu energią (ISO 50 001).  

Pod względem oferty produktów, deklaracje środowiskowe produktów (EPD) Sonae Arauco są weryfikowane przez Institut Bauen und Umwelt e.V. i dostarczają transparentnej perspektywy wpływu na środowisko przez ocenę cyklu życia, a także przez charakterystykę techniczną i funkcjonalną. Jest to ocena ilościowa i obiektywna oparta o normę EN15804, umożliwiającą ocenę zrównoważenia materiałów. Sonae Arauco dysponuje EPD dla wszystkich zakresów produktów oferowanych pod marką Core & Technical®, Innovus® oraz AGEPAN® SYSTEM.  

 

Dodatkowo, wszystkie rozwiązania oferowane przez Sonae Arauco są zgodne z regulacjami legislacji UE REACH (rejestracja, ewaluacja, zatwierdzanie i ograniczenia dla substancji chemicznych), ukierunkowanej na ochronę życia ludzkiego i środowiska. 

New Line Of Decorative Panels (1)

Równowaga środowiskowa uwzględniana jest w całym cyklu życia rozwiązań Sonae Arauco w procesie, który rozpoczyna się w lesie, rozszerza się na zastosowanie produktów i kończy w przemysłowym recyklingu. 

Rectangle 2195
Sonae Arauco Newsletter

Sonae Arauco Newsletter

Zapisz się już teraz i otrzymuj informacje o nowych trendach i nowościach produktowych za pomocą jednego kliknięcia.