Lasy BiR

Naszym celem jest opracowanie i zapewnienie transferu wiedzy na rzecz prawidłowej gospodarki leśnej

Lasy BiR

Sonae Arauco aspiruje do tego, by stać się globalnym punktem odniesienia w kontekście większego zapotrzebowania na zrównoważone rozwiązania, w których drewno stanowi doskonałą alternatywę dla innych materiałów.

W związku z tym pracowaliśmy nad ambitną i innowacyjną strategią dla lasów w Portugalii, prowadząc projekty BiR lub integrując grupy robocze, których celem jest opracowanie i zapewnienie transferu wiedzy o gospodarce tym naturalnym zasobem, a przez to zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

DSCF4179 V1 (Large) (2)
Przyszłość tego sektora w coraz większym stopniu zależy od naszej umiejętności, by wykorzystywać przewagę własnego terenu by generować wartość poprzez zrównoważone leśnictwo i industrializację drewna i innych produktów, pomagając lokować populację w kraju i zachowując ekosystemy i sposób życia Przyszłość tego sektora w coraz większym stopniu zależy od naszej umiejętności, by wykorzystywać przewagę własnego terenu by generować wartość poprzez zrównoważone leśnictwo i industrializację drewna i innych produktów, pomagając lokować populację w kraju i zachowując ekosystemy i sposób życia - Rui Correia, CEO

Więcej informacje o projekcie

  • Group 1015

    Sonae Arauco ocenia odporność gatunków sosny i ich pochodzenie

Wiedzieć więcej
  • Group 1015

    Sonae Arauco tworzy pionierski projekt BiR by wesprzeć producentów leśnych

Wiedzieć więcej
  • Group 1015

    Sonae Arauco sadzi 21 600 sosen w drugim etapie leśnego projektu BiR

Wiedzieć więcej

Projekt BiR dla sosny kalifornijskiej i nadmorskiej

W roku 2020 Sonae Arauco uruchomiła projekt badawczo-rozwojowy ukierunkowany na pomaganie producentom leśnym w znacznym zwiększeniu produkcji w celu poprawy zwrotu z inwestycji leśnych, a w konsekwencji odwrócenia trendu zanikania obszarów porośniętych sosną w Portugalii.

 

Ten pionierski projekt obejmuje ponad 200 000 nasion ze 136 rodzin sosny kalifornijskiej nadmorskiej, pochodzących z czterech programów inżynierii genetycznej (Portugalia, Hiszpania, Francja i Chile). Ma on na celu badanie zachowań roślin w różnych warunkach glebowych i klimatycznych w Portugalii.

Pierwsza faza, trwająca do połowy lutego 2021, obejmowała hodowanie drzew w szkółce leśnej, a następnie ich zasadzenia w sześciu różnych lokalizacjach na całkowitym obszarze 24 hektarów w centralnej i północnej Portugalii.

 

Pierwsze wyniki sugerowały, że sadzonki sosny kalifornijskiej z Chile są bardziej wytrzymałe na terenie Portugalii. Rośliny te doskonale sprawdziły się we wszystkich środowiskach i na wszystkich glebach objętych badaniem, a nawet okazała się bardziej odporna niż inne gatunki/odmiany sosny sprowadzane wcześniej do Portugalii. Aby zminimalizować wpływ klimatu na wyniki, proces został powtórzony w roku 2022.

 

Company Images Sustainability 5

W najbliższym czasie zostanie dokonana ocena wzrostu każdego z drzew, jako początek procesu identyfikowania rodzin i pochodzenia sosny kalifornijskiej i nadmorskiej o najwyższej produktywności dla każdego klimatu i gleby.

 

Na późniejszym etapie te próby przekształcą się w obszar demonstracyjny.

W dłuższej perspektywie celem projektu jest rozmnażanie wybranych roślin, co umożliwi producentom leśnym w Portugalii dostęp do roślin o wysokiej jakości genetycznej i wydajności, przyczyniając się do wzrostu rentowności łańcucha wartości sosny.

Company Images Sustainability 7

Sonae Forest

 

Sonae Arauco uczestniczy w jednym z największych projektów eliminacji dwutlenku węgla w ekosystemie biznesowym

Sonae Arauco uczestniczy w jednym z największych projektów eliminacji dwutlenku węgla w ekosystemie biznesowym

 

Przez kolejne 30 lat Sonae Arauco obejmie centralną rolę w jednym z najambitniejszych projektów eliminacji dwutlenku węgla, jakie dotychczas prowadzono w Portugalii. Sonae Forest został zaprojektowany, by ograniczyć wpływ na środowisko floty samochodów pracowników i pojazdów serwisowych, co jest dowodem na zaangażowanie grupy w neutralność węglową.

 

 

W ramach projektu planowane jest zasadzenie 1 miliona drzew – sosny nadmorskiej w połączeniu z dębem i innymi gatunkami. Tylko przez pierwsze 11 lat projektu spodziewane jest związanie około 161 tys. ton CO2 i zalesienie 1189 hektarów.

 

Trzy filary Sonae Forest:

1

Kompensacja emisji pochodzących z floty pojazdów grupy napędzanych paliwami kopalnymi do momentu wymiany na pojazdy elektryczne, przewidywana na kolejne dziesięć lat.

2

Utworzenie lasu zarządzanego przez dłuższy czas umożliwi maksymalne wykorzystanie możliwości retencji dwutlenku węgla przez drzewa oraz – po osiągnięciu maksymalnej absorpcji – wykorzystanie ich do produkcji wyrobów drzewnych i zapewnienia efektu sekwestracji węgla.

3

Promocja bioróżnorodności i odporność na pożary lasów poprzez gospodarkę leśną oraz nasadzenia/zarządzanie gatunkami drzew o twardym drewnie wraz z przywróceniem przepływów wody.

1

Kompensacja emisji pochodzących z floty pojazdów grupy napędzanych paliwami kopalnymi do momentu wymiany na pojazdy elektryczne, przewidywana na kolejne dziesięć lat.

2

Utworzenie lasu zarządzanego przez dłuższy czas umożliwi maksymalne wykorzystanie możliwości retencji dwutlenku węgla przez drzewa oraz – po osiągnięciu maksymalnej absorpcji – wykorzystanie ich do produkcji wyrobów drzewnych i zapewnienia efektu sekwestracji węgla.

3

Promocja bioróżnorodności i odporność na pożary lasów poprzez gospodarkę leśną oraz nasadzenia/zarządzanie gatunkami drzew o twardym drewnie wraz z przywróceniem przepływów wody.

Ten projekt prowadzony jest pod kierownictwem Sonae, a napędza go kilka firm. Oprócz Sonae Arauco są to: MC, Worten, Zeitreel, Sierra, Brightpixel, NOS, Sonae Capital, Sonae Indústria oraz Fundação Belmiro de Azevedo.

rePLANT

Sonae Arauco dołączyła do grupy 20 podmiotów, w tym innych liderów w sektorze i podmiotów niebiznesowych w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w bezprecedensowym projekcie współpracy w Portugalii – rePLANT. 

 

rePLANT daje nową perspektywę na zintegrowaną gospodarkę leśną i zarządzanie pożarem, w oparciu o wiedzę naukową i technologiczną, poprzez wprowadzenie nowego, efektywniejszego i inteligentnego sprzętu leśnego, o lepszych parametrach środowiskowych. 

Img3

Sonae Arauco oraz Instituto Superior de Agronomia, instytutem gospodarki rolnej, odpowiadają za strategię współpracy dla gospodarki leśnej i zarządzania pożarem. Wykonywana praca ukierunkowana jest na zdefiniowanie gatunków sosny i jej pochodzenia, które są bardziej produktywne i przystosowane do zmian klimatycznych, a także na znalezienie nowych modeli zrównoważonej gospodarki leśnej dla głównych portugalskich gatunków leśnych, by zwiększyć produktywność, odporność na ogień i możliwości przystosowania do zmian klimatycznych. 

 

Dodatkowo prowadzone będą badania nad technologiami cyfrowymi i zdalnej detekcji w celu rozszerzenia wiedzy o lesie i biomasie niższym kosztem niż w przypadku obecnie używanych metod. 

Img2
Sonae Arauco Newsletter

Sonae Arauco Newsletter

Zapisz się już teraz i otrzymuj informacje o nowych trendach i nowościach produktowych za pomocą jednego kliknięcia.