Akcjonariusze

Dwie firmy łączą się, by tworzyć lepszą przyszłość 

Sonae Indústria

Założona w 1959, Sonae Indústria jest firmą międzynarodową produkującą płyty drewnopochodne. Mająca swe korzenie w północnej części Portugalii firma rozszerzyła swoją działalność na cały świat, rozwijając produkty przeznaczone do produkcji mebli, przemysłu budowlanego i dekoratorstwa, które przyczyniają się do poprawy standardów życia. Używając drewna jako surowca do wytwarzania wszystkich produktów, firma Sonae Indústria od samego początku promowała zrównoważone korzystanie z naturalnych zasobów i zmniejszanie negatywnego wpływu produkcji na środowisko. W 2016 roku firma weszła w spółkę z Arauco, jednym z największych dostawców produktów leśnych na świecie, dając początek spółce Sonae Arauco. Oprócz tego strategicznego sojusznika, Sonae Indústria posiada największy w Północnej Afryce zakład produkcji płyt wiórowych, jak i zakłady produkujące laminaty wysokociśnieniowe i elementy do produkcji mebli w Portugalii i Niemczech.

Nick Hillier Aqce3gdssty Unsplash 1

Arauco

Założona w 1970 roku firma Arauco, której misją była produkcja i zarządzanie odnawialnymi zasobami leśnymi, jest dzisiaj międzynarodowym liderem w ilości posiadanych zakładów leśnych i przemysłowych. Jest też czołowym przedstawicielem swojej branży w dziedzinie wydajności, norm produkcyjnych, innowacji, odpowiedzialności w zakresie środowiska i zaangażowania społecznego. Firma Arauco założona w Chile posiada dziś swoje oddziały w ponad 75 krajach. W ciągu 50 lat firma zwiększyła liczbę i udoskonaliła swoje plantacje leśne poprzez ciągłe badania, zastosowanie najlepszych globalnych procedur zrównoważoności, zachowanie zasobów naturalnych oraz ochronę gleb i bioróżnorodności swoich terenów zalesionych, z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

www.arauco.cl

Block2 485
Sonae Arauco Newsletter

Sonae Arauco Newsletter

Zapisz się już teraz i otrzymuj informacje o nowych trendach i nowościach produktowych za pomocą jednego kliknięcia.